Vid det konstituerande årsmötet den 30 mars 2016 startades teaterföreningen

 

LANDSKRONA MUSIK & TEATER - en del av Riksteatern

landskrona.riksteatern.se

 

Styrelsen består av:

Cecilia Kraitiss (ordf.), Lars-Erik Persson (kassör), Siv Ågren (sekreterare)

och Mona Löwenqvist (ledamot)

Den 11 maj 2016 antogs föreningens ansökan om att bli en riksteaterförening

 

För information om föreställningar och medlemskap, se hemsidan!