Vid det konstituerande årsmötet den 30 mars 2016 startades teaterföreningen


LANDSKRONA MUSIK & TEATER - en del av Riksteatern

landskrona.riksteatern.se


Styrelsen består av:

Cecilia Kraitiss (ordf.), Fanny Fridman (vice ordf.), Lars-Erik Persson (kassör),

Karin Eggers (sekreterare) och Siv Ågren (ledamot)


Den 11 maj 2016 antogs föreningens ansökan om att bli en riksteaterförening


För information om föreställningar och medlemskap, se hemsidan!