Vid det konstituerande årsmötet den 30 mars 2016 startades teaterföreningen


LANDSKRONA MUSIK & TEATER - en del av Riksteatern

riksteatern.se/landskrona


Styrelsen består av:

Cecilia Kraitiss (ordf.), Fanny Fridman (vice ordf.), Lars-Erik Persson (kassör),

Annika Strandell Andersson (sekreterare), Jasmin Kraitiss (ledamot) och Siv Ågren (ledamot)


Den 11 maj 2016 antogs föreningens ansökan om att bli en riksteaterförening


För information om föreställningar och medlemskap, se hemsidan!